Toggle Menu

Content Starts Nieuwe ronde TLD’s eind 2022 verwacht.😲😱

Published by Leave a comment

Naar aanleiding van ICANN69 hebben onze vrienden van het SIDN een mooie samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten die zij hebben gezien. Hun belangrijkste conclusie is dat de nieuwe ronde – op zijn vroegst – eind 2022 wordt verwacht. Shocking langer dan we aanvankelijk dachten! Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dit geeft ons  dus een langere tijd om onze plannen verder uit te werken. 

Daarnaast waren dit de highlights die zij zagen.

Registry Service Providers (RSP) krijgen een pre-evaluatie

Dit is een grote verbetering in het proces. Veel aanvragers hebben zelf niet de technische expertise in huis om een TLD te runnen en maken daarom gebruik van een leverancier uit de branche om dit voor hen te doen. Zo is SIDN RSP van .amsterdam en .politie. In 2012 werd een RSP voor iedere aanvraag apart geëvalueerd, wat erg tijdrovend was voor partijen die als RSP voor meerdere domeinen optraden. Volgens de nieuwe regels kan een RSP zich eenmalig voor de hele aanvraagronde laten evalueren en die evaluatie voor een ongelimiteerd aantal aanvragen gebruiken. Dit scheelt tijd en betekent dat de aanvrager vertrouwen kan hebben in dat deel van de aanvraag.

Merken mogen hun domein tussentijds wijzigen

Staat .spa nu voor bronwater, sauna’s of een Franse rechtsvorm? In de oude procedure gold dat een geschil hierover niet kon worden vermeden door het aangevraagde domein aan te passen. Dat kan in de nieuwe procedure wel, waardoor geschillen tussen gelijkende merken vermeden kunnen worden. Dus .spa kan dan worden veranderd in bijvoorbeeld .spabronwater.

Aanvragen voor nTLDs in volgorde van prioriteit

ICANN verwacht veel aanvragen voor een nTLD. In 2012 is besloten de verwerking in batches van 500 te doen, maar dit bleek inefficiënt. Daarom gaat gewerkt worden met een loting (prioritization draw) waarin domeinen in andere schriften dan ASCII (zgn. Internationalized Domain Names of IDN’s) voorrang krijgen.

Nieuwe aanvraagprocedure krijgt permanente status

Een belangrijke reden waarom er zoveel tijd verstreken is sinds het laatste aanvraag-window voor nTLDs is dat de procedure van dat window eenmalig was en er dus een geheel nieuw window ontwikkeld moest worden. Daarom is besloten dat het komende Applicant Guidebook, dat de procedure bevat, een permanente status krijgt. Dat wil zeggen: bij de start van het volgende aanvraag-window wordt direct vermeld wanneer het opvolgende window start.

Mogelijkheid om buiten ICANN Accredited Registrars domeinnamen aan te bieden

Dit is vooral voor merken een groot voordeel. De oude regel verplichte bedrijven een ICANN Accredited Registrar te gebruiken om merknamen van hun eigen merk aan hun eigen bedrijf te verkopen. In de praktijk leidde dit ertoe dat die bedrijven zelf een registraraccreditatie regelden waarmee het een – dure – papieren tijger werd. Het rapport beveelt daarom aan per nTLD te bepalen of deze via ICANN Accredited Registrars gedistribueerd moet worden.

Tags: , Categorised in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *